ROBOTARIUM
Kennis en informatiecentrum  op het gebied van  toegepaste robotica , mechatronica en  industrieële automatisering.
ITS ALL ABOUT ROBOTICS
Uiteraard wilt u zich eerst oriënteren  op de markt van  robotica.  Maar door het enorme aanbod  van fabrikaten en  types  ziet U door de bomen het bos niet meer . In dat geval kan Robotarium u de weg wijzen door het woud van aanbieders en types .
Robotarium is totaal merk en leveranciers onafhankelijk en geeft onpartijdig advies. Wel kennen we de markt, weten we wie wat levert en wat de sterke en zwakke punten van de diverse types zijn.
 Met  Robotarium haalt U voor uw project  een gespecialiseerde  werknemer in huis die u bijstaat in elke gewenste fase van uw project.  Robotarium kan U behulpzaam zijn bij:
* analyse werkroutines (welke bewegingen, capaciteit , bereik etc)  
* inventariseren  aanvullende eisen ( veiligheid!  en koppeling met bestaande systemen)
* opstellen specificaties (wat is haalbaar en wat zijn de alternatieven)
* aanschaf (prijs-prestatie verhouding ,advies toe te passen  merk en  type)
* realisatie (toezicht en controle uitvoering).


Daarnaast organiseert Robotarium workshops en trainingen op het gebied van robotica en besturingstechniek.
U overweegt de inzet van een robot in uw produktieproces .. ..maar hoe  nu verder?